მიმდინარე მომენტისათვის არცერთი ღონისძება არ არის დაგეგმილი