საქართველო, თბილისი, ჯანაშიას ქ. 5
+995 322 30 96 20
contact@horeka.ge