Slide

ჰორეკა - ჰოტელ სტარ საქართველო

ჰორეკა - ჰოტელ სტარი გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია, საქართველოს სამართლის კოდექსის შესაბამისად შექმნილი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, დაარსდა 2018 წელს.

2018 წლიდან ჰორეკა - ჰოტელ სტარი გახლავთ ევროპის სასტუმროების, რესტორნების და კაფეების ქოლგა ფედერაციის HOTREC-ის წევრი, დამკვირვებლის სტატუსის ქვეშ, ხოლო 2021 წლის მაისიდან ორგანიზაციამ მოიპოვა The Hotestars Union - ის ასოცირებული წევრის სტატუსი და არის აღნიშნული ბრენდის ერთადერთი ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

სტატუსი უფლებას გვაძლევს ევროპული სტანდარტების და კლასიფიკაციის სისტემის მიხედვით შევაფასოთ და მივანიჭოთ ვარსკვლავები განთავსების ქართულ ობიექტებს.

იხილეთ მეტი

საიხლეები

Implementation of European standardization system in Georgia

განთავსების ობიექტების ევროპული სტანდარტიზაციის დანერგვა საქართველოში

15-03-2023

2021 წლის 31 მაისს, Horeca Hotel Star Georgia-მ მოიპოვა Hotel Stars Union-ის ასოცირებული წევრობა, რაც...

Tripadvisor

Tripadvisor - განათავსებს Hotelstars Union-ის ვარსკვლავების რეიტინგს ევროპის 18 წევრ ქვეყანაში არსებულ განთავსების ობიექტებზე.

15-03-2023

15 ივლისი, 2022 - ბრიუსელი, ბელგია - ისეთივე მკაფიო, როგორიც თავად ვარსკვლავები: Tripadvisor, მსოფლიოში უმსხვილესი...

MEDITERRANEAN

პროფესიონალური საგანმანათლებლო პროგრამები სასტუმროს მენეჯმენტის დარგში

26-10-2016

2013 წლიდან საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში და თბილისის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტში მიმდინარეობს...

მოძებნეთ სასტუმრო

map

ჩვენ ვართ წევრი:

hotrec

hotelstar ICC iccg EPAC geo chambers

ვინ ვართ ჩვენ ?

არასამთავრობო ორგანიზაცია, საქართველოს სამართლის კოდექსის შესაბამისად შექმნილი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირია, რომლის მიზანიცაა საქართველოს სასტუმროების, რესტორნებისა და კაფეების პრობლემატური საკითხების (იქნება ეს ეკონომიკური თუ იურიდიული ხასიათის) მოგვარებაში დახმარება , პროფესიული გადამზადება, საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით რეკომენდაციების შემუშავება და ამ გზით მათი სტაბილურობისა და პერსპექტიულობის ამაღლება.
ფედერაციის წევრები მიიღებენ მონაწილეობას სხვა და სხვა ოფიციალურ შეხვედრებსა და ღონისძიებებში. ფედერაცია მოგვცემს საშუალებას მომსახურების ხარისხი შევუსაბამოთ მსოფლიო სტანდარტებს.
HOREKA გახლავთ ICC (International Chamber of Commerce); GCCI (Georgian Chamber of Commerce and Industry) და EPAC (Economic Policy Advocacy Coalition) ორგანიზაციების წევრი.
HOREKA Georgia არის ევროპის სასტუმროების, რესტორნების და კაფეების გამაერთიანებელი ორგანიზაციის HOTREC-ის წევრი; 

HOREKA Georgia არის  The Hotel Stars Union - ის წევრი და წარმომადგენელი საქართველოში.

 

ორგანიზაციის მიზნები და ამოცანებია :

• ეროვნული სტანდარტების მიღება
• სასტუმროების და რესტორნების კლასიფიკაცია
• მსოფლიო და ევროპულ ორგანიზაციებში გაწევრიანება
• საქართველოში სასტუმროების, რესტორნების და კაფეების მომსახურე პერსონალის უნარ- ჩვევების ამაღლება, პროფესიული განათლების უზრუნველყოფა
• სასტუმროებს, რესტორნებსა და კაფეებს შორის კავშირების დამყარება ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ
• სასტუმრების, რესტორნებისა და კაფეების რეესტრის შექმნა და მათი შეკრებების ხელშეწყობა
• სასტუმრების, რესტორნებისა და კაფეების უფლებების დაცვა
• კარიერული ზრდის ხელშეწყობა
• ბიზნესის დაწყების ხელშეწყობა და ზოგადი პრინციპების გაცნობა
• ქართული ბრენდის ხელშეწყობა, წახალისება და სტიმულირება
• სასტუმრების, რესტორნებისა და კაფეების უკეთესი მოტივაციის ხელშეწყობა
• საგადასახადო სისტემის მოწესრიგება / ინდივიდუალურად მორგება
• სახელმწიფო ორგანოებთან ურთიერთობის დამყარების ხელშეწყობა

 

ორგანიზაციის საქმიანობის ფორმები :

• საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამები
• პროფესიული განათლების კურსების ჩატარება ; ტრენინგებისა და სემინარების უზრუნველყოფა
• მონაცემთა შეგროვება, დამუშავება და ბაზების შექმნა
• სხვადასხვა ფორუმებისა და შეკრებების ორგანიზება
• ბიზნეს კონტაქტების დამყარება
• სამოტივაციო შეხვედრების გამართვა და სამუშაო პრაქტიკის უზრუნველყოფა
• ყოველთვიური ჟურნალი
• სხვადასხვა ყოველწლიური კონკურსის ჩატარება
• მასმედიასთან ურთიერთობა
• დონორებთან და პოტენციურ ინვესტორებთან ურთიერთობების დამყარება
• კვლევებისა და მონიტორინგის განხორციელება
• სათანადო ლიტერატურისა და სხვა ინფორმაციის გავრცელება
შეარჩიეთ სასურველი წევრობის ტიპი და შეავსეთ აპლიკაციის ფორმა,რომლის მიხედვითაც ჩვენ გვეცოდინება თუ რატომ გახდით ჩვენი გუნდის წევრი და რომელი საკითხების მოგვარებაა თქვენთვის პრიორიტეტი.
აპლიკაციის შევსება და საწევროს გადახდა შესაძლებელია ინტერნეტ გვერდის საშუალებით Horeka.ge
ფედერაციის წევრობის წლიური საფასური გადაიხდება წლის მეხუთე თვეს.

 

ფედერაცია გთავაზობთ

 ფედერაცია უზრუნველყოფს სხვა და სხვა სახის სერვისებს (სპეციალური ფასდაკლებით);
- ფედერაციის ვებ-გვერდზე განთავსდება წევრი კომპანიის ლოგო და ლინკი;
- ფედერაციის ჟურნალში განთავსდება სარეკლამო გვერდი და სტატიები წევრებზე და მათ საქმიანობაზე;
- პარტნიორობა (მომსახურების გაცვლა )
- ყველა წევრი უფასოდ დაესწრება ფედერაციის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებას:

• კონფერნეცია
• ფორუმი
• სხვა და სხვა სახის მიღებები

- მოეწყობა ყოველწლიურად „საუკეთესო სასტუმროს/კაფის/რესტორნის“ , სხვა და სხვა ნომინაციებში გამარჯვებულთა გამოვლინება და მათი დაჯილდოება